הגשת מועמדות

התנדבות במכללה

עמותת "המכללה" בונה ומפעילה הכשרות מקצועיות במגוון תחומים ומייצרת מרחב לימודי בטוח ונגיש המותאם לנשים היוצאות ממעגל הזנות ואלימות מגדרית. אנו מייצרות עבור הנשים הלומדות אצלנו תנאים נאותים להשתלבות במקומות עבודה בעלי אופק מקצועי ויכולת פרנסה מכובדת. המנחות של הקורסים הןם בעלות ובעלי עסקים התורמות את צוותי העבודה שלהןם ולוקחים חלק ממשי בהעצמת נשים על ידי שיתוף ידע בגובה העיניים.

כדי שיהיה לנו בסיס להיכרות ראשונית איתך ולקראת הקורס, מצורף שאלון.

לכתוב תשובה בכמה מילים