אנחנו בתקשורת

תמונה: תומי הרפז, ידיעות תקשורת

לצד הפעילות השוטפת שלנו, אנחנו מתראיינות ומפרסמות מאמרים וכתבות בכלי התקשורת השונים. בכל אלו, אנחנו מציגות נקודת מבט אותנטית ונאמנה למציאות, בכדי להנגיש ולהשמיע את קולן של נשים שורדות זנות ואלימות, שלרוב נדחק לשוליים או לא נשמע כלל. אנחנו מספרות את סיפורן ומשקפות את המציאות שאנו רואות יום יום כחלק מעבודתנו עם תלמידות 'המכללה'

רוצה עדכונים על 'המכללה' והתקדמות שלנו?

מייל פה למטה ונעדכן אותך בעשייה שלנו